Masarykova univerzita zahajuje u příležitosti 170. výročí narození T. G. Masaryka nový přednáškový cyklus, kterým bude otevírat pravidelné debaty na aktuální společenská témata. V rámci tohoto cyklu se uskuteční tematické přednášky a debaty významných odborníků z českého i zahraničního prostředí a program bude doplněn také o zajímavá kulturní a společenská setkání.