Jitka Katovská: „Masaryk a Izrael“

Masarykovy dny 2024: Neklidný svět

Jitka Katovská: „Masaryk a Izrael“

Tematické střípky z archivu univerzity, která hrdě nosí Masarykovo jméno

Anotace článku

Univerzitní archiv nabízí ze své pestré materie několik střípků, v nichž jména Masaryk a Izrael navzájem rezonují a korespondují.

První výraznou stopou, která byla v archivním fondu filozofické fakulty dohledána, je zdravice psaná jménem tehdejšího rektora Edwarda Babáka. Souvisí s ceremonií zahájení provozu Hebrejské univerzity v Jeruzalémě 1. dubna 1925. K jejímu slavnostnímu otevření Masarykova univerzita srdečně blahopřeje a vyzdvihuje její poslání na poli obecné vzdělanosti a humanity. Sám Tomáš G. Masaryk tuto univerzitu o dva roky později navštívil při své utajované poznávací cestě po Svaté zemi.

Dalším drobným střípkem, který archivní fondy k tématu poodhalují, je výuka izraelských dějin na půdě Masarykovy univerzity. Díky dochovaným seznamům přednášek, osob a ústavů od počátku univerzitních dějin lze vyčíst, že vyučování předmětu k historii Židů v Izraeli a Palestině v době Masarykově probíhalo pod záštitou semináře pro starověké dějiny. Lektorem byl profesor Vladimír Groh a tento přednáškový cyklus nabízel pro posluchače filozofické fakulty ve studijním roce 1927/1928 a pak v obou semestrech akademického roku 1932/1933.

Z dalších uchovaných archivních pramenů se můžeme dozvědět, že Masarykova univerzita fungovala i na platformě spolupráce s brněnskou židovskou akademickou obcí a brněnskými židovskými spolky. Dokladem toho jsou pozvánky na přednášky či jiné kulturní akce, které rektorát Masarykovy univerzity pro své představitele dostával.

Posledním střípkem, který je z univerzitního archivního bohatství k vytyčenému tématu krátce představen, je tělocvičná kultivace židovského dorostu a mládeže. Tak jako byl T. G. Masaryk velký sokol a zastánce myšlenky zdravého těla, v němž je ukotven zdravý a zdatný duch, tak si i židovští představitelé uvědomovali důležitost péče o souvislé a zdravé sportování židovské nejen mládeže. Byly tak plošně zakládány sportovní kluby pojmenované jako kluby Mak(k)abi podle starozákonního hrdiny Judy Makabejského. V Brně samotném tento klub vznikl již v roce 1908 a jeden z jeho stadionů a cvičišť využívala ve dvacátých letech i Masarykova univerzita pro své posluchače. Existuje hypotéza, že se dokonce jeden student lékařské fakulty židovského vyznání a národnosti kvalifikoval na druhé zimní celosvětové makabejské hry roku 1936, které jsou plnohodnotnou obdobou olympijských her.

ZOBRAZIT ČLÁNEK

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info