Zhlédněte videozáznamy z Masarykových dnů 2023

Letošní program debat, přednášek a referátů byl zaměřen na téma společenské odpovědnosti intelektuálů a věnován dvěma významným osobnostem siru Rogeru ScrutonoviAndreji Borisoviči Zubovovi.

Zobrazit videozáznamy

Masarykovy dny: Odpovědnost intelektuálů

2.–3. března 2023

Jedním z nejdiskutovanějších akademických témat současnosti je otázka společenské odpovědnosti. Měla by vedle výuky a bádání tvořit třetí pilíř univerzitní činnosti. Masarykovy dny, které univerzita pořádá pravidelně od roku 2020 při příležitosti výročí narození T. G. M. (7. 3. 1850), jsou letos věnovány dvěma významným osobnostem – siru Rogeru Scrutonoviprofesoru Andreji B. Zubovovi

Fotogalerie z proběhlé akce

Ozvěny Masarykových dnů v Telči

21. dubna 2023

Zveme vás na setkání s předním českým historikem Jiřím Hanušem, který si do Telče pozval vedoucího Katedry mezinárodních vztahů Zdeňka Kříže, aby si více či méně formálně popovídali o nelehké mezinárodní situaci a zodpovědnosti intelektuálů za ní v historii i současnosti. Ale třeba také o nové knize Z. Kříže „Cesta z Ruska. Ruská agrese proti Ukrajině a její důsledky", která byla představena veřejnosti právě v rámci Masarykových dnů.

Fotogalerie z proběhlé akce


Ocenění převzali medaili Rogera Scrutona

Medaili Rogera Scrutona za přínos v oblasti obrany lidské důstojnosti a lidských práv převzali z rukou prorektora MU Břetislava Dančáka Jiří MüllerMiroslav Pospíšil.

Více o oceněném Ing. Jiřím Müllerovi
Více o oceněném PhDr. Miroslavu Pospíšilovi

„Ja, učit někoho číst a psát, rozdávat obecné poznatky, vykládat, co už je poznáno a napsáno, to je něco jiného než brát na sebe odpovědnost za to, že ten, kdo vás poslouchá, půjde za vámi a bude se vašimi slovy řídit.“

TGM

O Masarykových dnech

Masarykovy dny zahájily svou tradici v březnu 2020 u příležitosti 170. výročí narození T. G. Masaryka.

Jejich smyslem je přihlásit se prostřednictvím přednášek, debat a kvalitních kulturních pořadů jednak k odkazu prvního československého prezidenta a patrona naší univerzity a zároveň k aktuálním společenským tématům a jejich reflexi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info