TGM a MU

Masarykova univerzita nese jméno vědce, politika, inspirátora českého i světového kulturního života a prvního prezidenta Československé republiky. Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) zůstává příkladem velice vzdělaného, odpovědného člověka, který má přední zásluhu na prosazování demokratických principů v naší zemi. Současně ho lze považovat za „duchovního otce“ MU.

Masaryk fascinuje šíří svého poznání, převáděním teoretických poznatků do konkrétního života, svou mravností, schopností propojovat pevné přesvědčení o poznané pravdě s moderními přístupy k dobovým problémům.

Masarykovy dny, pořádané Kulturním centrem MU vždy na počátku března, chtějí odbornou i popularizační formou připomenout myšlenky, dílo a podněty této osobnosti, a to v mezinárodním měřítku a s ohledem k aktuální situaci. Věříme, že přednáškami, diskusemi, rozhovory i uměleckými počiny přispějí k poznání Masarykových idejí, životního díla a otevřou se také současným úkolům ve výuce, vědě a společenské aktivitě celé univerzity v jeho duchu. Řečeno slovy spisovatele Karla Čapka: „Masarykova univerzita chce hovořit s TGM!“

Animovaný film o TGM

Na půdě Masarykovy univerzity vznikl u příležitosti 100 let od vzniku ČSR animovaný snímek „Haló, 100 let není málo“, ve kterém jsou odlehčenou formou vylíčeny zásadní momenty z Masarykova života od jeho narození až po okamžik, kdy byl zvolen prezidentem. Scénář je postaven na skutečných výrocích TGM a je určen nejen středoškolákům. Drsné a nemilosrdné výtvarné řešení autorům umožnilo rozhýbat historické fotografie z muzeí a vypointovat komentář až do krajností. Hlavní autoři jsou Marta Kovářová a Michal Maruška z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU.


Epizoda série MUsíme si vědět!“ je věnovaná masarykovskému mýtu, o němž si Jiří Hanuš povídal s profesorem Ivanem Šedivým z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve  videu se například dozvíte, jak se masarykovská mytologie utvářela a proměňovala v průběhu 20. století nebo co pro nás postava prvního československého prezidenta a vůbec samotná „značka“ TGM znamená dnes.


Pohnuté osudy názvu Masarykovy univerzity ve 20. st.

Univerzita nesla Masarykovo jméno od svého založení v lednu 1919 až do začátku školního roku 1960/1961, kdy jí byl udělen název Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pod ním vystupovala až do počátku roku 1990. Nebyla to však jediná změna, kterou název univerzity ve víru dramatických dějinných událostí prodělal. Zjistěte více v článku Jaroslavy Kacetlové.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info