T. G. Masaryk a vzdělávání

Masarykovy dny 2023

Profesor Jiří Hanuš

V pořadí již čtvrtý ročník Masarykových dnů proběhne na Masarykově univerzitě ve dnech
2. a 3. března. Tentokrát bude věnován tématu odpovědnosti. I zde může být Tomáš
G. Masaryk inspirující osobností. Jako vysokoškolský učitel projevoval mimořádný zájem nejen o své vlastní obory, ale o celospolečenské záležitosti a problémy. To se samozřejmě ještě umocnilo v jeho prezidentském období.

Odpovědnost intelektuálů si univerzita připomene programem věnovaným jedinečnému odkazu sira Rogera Scrutona (1944-2020), který se v bývalém Československu zasadil o obnovu univerzitních idejí a který přispěl i v Brně k organizaci „podzemní univerzity“.
Řadou přednášek, pojmenováním auly v budově na Komenského náměstí a udělením medailí R. Scrutona ocení MU jeho přínos v oblasti filozofické, estetické i pedagogické.

O odpovědnosti univerzitních vědců a veřejných intelektuálů aktuálně promluví
v Univerzitním kině Scala ruský historik, politolog a religionista Andrej B. Zubov, který dnes působí na Filozofické fakultě MU. Jeho přednáška bude komentována dvěma českými odborníky, M. Žantovským a J. Kurfürstem.

Pravidelným kulturním osvěžením Masarykových dnů se stal koncert, tentokrát v jeho rámci vystoupí folk-rocková skupina Plachý host. Tato akce se uskuteční v atriu Fakulty sociálních studií, kde bude možnost k přátelskému setkání vyučujících i studentů. Zde bude možnost se seznámit i s díly Rogera Scrutona.

Záměrem organizátorů je nejen stálý zájem o aktualizaci témat souvisejících s činností duchovního otce Masarykovy univerzity prostřednictvím setkání, rozhovorů, konferenčních příspěvků a akademických diskusí. Dvoudenní akce,
na níž se podílejí všechny součásti Kulturního centra MU, se má však stát příležitostí k oslovení nejen akademické veřejnosti, ale všech zájemců o problémy odpovědnosti.

Jiří Hanuš
Prorektor pro akademické a personální záležitosti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info