T. G. Masaryk a vzdělávání

Masarykovy dny 2022

Profesor Jiří Hanuš

V pořadí již třetí ročník Masarykových dnů proběhne na Masarykově univerzitě ve dnech 2. a 3. března. Tentokrát bude věnován tématu vzdělávání. Nemůže být pochyb, že se TGM jako vysokoškolský učitel zajímal nejen o své vlastní obory, v nichž vynikl (sociologie, filozofie), ale také o obecnější pedagogické otázky – to lze říci i o době, kdy byl prezidentem. Tuto tvář Masaryka připomenou rozhovory s Petrem Hlaváčkem z Filozofické fakulty UK a s Tomášem Janíkem z Pedagogické fakulty MU i přednáška Stanislava Balíka z Fakulty sociálních studií MU.

Součástí letošních Masarykových dnů bude také konference Education for Society, na níž se budou podílet zástupci z MŠMT a odborníci z vysokých škol i Akademie věd ČR a dalších institucí. Tato akce navazuje na úspěšnou jarní konferenci Science for Society a bude opět zaměřena na složitou situaci, kterou prožívá naše společnost i vzdělávací instituce v době covidové pandemie.

Pravidelným kulturním osvěžením Masarykových dnů se stal koncert, tentokrát na něm vystoupí Vladimír Richter a Petr Hala z MU s kombinací drobných klavírních skladeb Leoše Janáčka a písní z Amsterodamského kancionálu Jana Amose Komenského. O další program se postará jak nakladatelství Munipress (křest publikace o Kulturním centru MU), tak univerzitní archiv, který připomene osobnost Lubomíra Nového, filozofa, jenž se věnoval nejen Masarykově osobnosti, ale také se zasazoval o návrat původního názvu univerzity.

Záměrem organizátorů je nejen stálý zájem o duchovního otce Masarykovy univerzity, ale aktualizace jeho odkazu prostřednictvím rozhovorů, konferenčních příspěvků a akademických diskusí. Dvoudenní akce se má však stát příležitostí k oslovení nejen akademické veřejnosti, ale všech zájemců o osobnost Masarykovu a o problémy vzdělávání.

Jiří Hanuš
Prorektor pro akademické a personální záležitosti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info