Výstupy Masarykových dnů 2021

Masarykovy dny 2021: Masaryk a ti druzí

Bez popisku

Masarykovy dny 2020 odstartovaly pravidelné přednášky a debaty na aktuální společenská témata, doplněné kulturními pořady. Druhý ročník, organizovaný roku 2021 z pochopitelných důvodů online, přiblížil Masarykovu osobnost a jeho vztahy k lidem. Připomenul českého ekonoma a politika Karla Engliše, předložil Masarykovy myšlenky aktuální v současné koronavirové době, zařadil koncert věnovaný dílu hudebního skladatele a klavíristy Jana Nováka a mnoho dalšího.

Nutnost pořádání kulturních akcí v online podobě s sebou oproti prezenčnímu setkání nese nespornou výhodu: k zaznamenanému programu je možné se kdykoli vrátit. Budeme rádi, když tak prostřednictvím těchto stránek učiníte a doufáme, že výstupy ročníku 2021 shledáte inspirativními.

Záznamy prvního dne

Rektor MU Martin Bareš – zahájení Masarykových dnů 2021

Michal Stehlík, historik FF UK a náměstek ředitele Národního muzea, v rozhovoru s prorektorem MU Jiřím Hanušem o rozličných tématech souvisejících s osobností TGM

Reportáž MUNI TV o Univerzitním centru Telč a jednom z pokladů tamějšího muzea: zlatém peru, které Masaryk obdržel při své návštěvě Telče v roce 1928

Martin Flašar, muzikolog a skladatel, v rozhovoru o skladateli Janu Novákovi, od jehož narození uplyne 8. dubna 2021 již 100 let. Rozhovor se odehrává na břehu Brněnské přehrady poblíž někdejší Novákovy vily.

Jedinečný hudební program připravený k výročí univerzity smyčcovým kvartetem Indigo Quartet. Program sestává ze smyčcového kvartetu Quadricinium fidium Jana Nováka a variací Martina Flašara na motivy lidových písní.

Záznamy druhého dne

Prorektor MU Jiří Hanuš – zahájení druhého dne programu

Rozhovor prorektora Jiřího Hanuše s Dagmar Hájkovou, historičkou z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR o rodině a přátelích TGM.

Karel Engliš a TGM – přednáška Jiřího Blažka z Právnické fakulty MU o vztahu i osudech těchto mimořádných osobností

Objev neznámých rukopisů životního díla Karla Engliše Velká logika – videoreportáž z univerzitního archivu

Cynthia J. Paces, historička z The College of New Jersey, s přednáškou The Great Modern Task –​ T. G. Masaryk, Alice Masaryková, and Public Health in interwar Czechoslovakia

Citáty z přednášky TGM o alkoholismu v kombinaci s lidovou hudbou

Karel Engliš: Vzpomínky na T. G. Masaryka

U příležitosti konání Masarykových dnů vydalo Nakladatelství Munipress pamětní tisk Englišových „Vzpomínek na T. G. Masaryka“.

Vzpomínky Karla Engliše nás provází obdobím od roku 1900, kdy se autor poprvé s T. G. Masarykem setkal, do roku 1937, ve kterém Masaryk zemřel. S prvním prezidentem ČSR prožil Engliš vrcholnou etapu svého života jako vědec i národohospodář. Zasloužil se o založení Masarykovy univerzity, stal se jejím prvním rektorem, šestkrát byl Masarykem jmenován ministrem financí a v roce 1934 guvernérem Národní banky Československé.

Vztah těchto osobností byl mimořádný, provázela jej vzájemná úcta a respekt. Doklad mimořádného vztahu těchto pozoruhodných osobností uchovává Masarykova univerzita v podobě insignií – medaile a rektorského řetězu.

Pamětní tisk lze zakoupit v Munishopu.

Ve spolupráci se Střediskem Teiresiás MU byly Vzpomínky vydány rovněž jako volně dostupná audiokniha. Také lze zdarma stáhnout e-knihu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info