Účinkující

Masarykovy dny 2022: Masaryk a vzdělávání

Profesor neurologie a od roku 2019 rektor Masarykovy univerzity. Ve výzkumu se specializuje na poruchy hybnosti, Parkinsonovu chorobu, dystonii, esenciální třes a spasticitu. Od roku 2015 je současně mimořádným profesorem na Neurologické klinice Lékařské fakulty Univerzity v Minnesotě.

Jiří Hanuš je profesorem obecných dějin na Historickém ústavu FF MU, zabývá se církevními a kulturními dějinami 19. a 20. století. Aktuálně se věnuje otázkám kořenů moderní evropské kultury a vzdělanosti v historické, filozofické a antropologické perspektivě. Je také členem redakce brněnského časopisu Kontexty a momentálně zastává funkci prorektora MU.

Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Historik, filosof a publicista, studoval na Univerzitě Karlově a Universität Bern ve Švýcarsku, mimo jiné působil jako vědecký pracovník Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v německém Lipsku. Od roku 2008 řídí jako koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, zároveň je editorem kritické rubriky Nová Orientace v Týdeníku FORUM. Zaměřuje se na intelektuální, kulturní a náboženské dějiny, stejně jako na problematiku evropské/západní identity.

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Historik, filosof a publicista, studoval na Univerzitě Karlově a Universität Bern ve Švýcarsku, mimo jiné působil jako vědecký pracovník Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v německém Lipsku. Od roku 2008 řídí jako koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, zároveň je editorem kritické rubriky Nová Orientace v Týdeníku FORUM. Zaměřuje se na intelektuální, kulturní a náboženské dějiny, stejně jako na problematiku evropské/západní identity.

Dlouhodobě se zabývá interpretací sólové a komorní hudby s akcentem na tvorbu soudobou. Pořídil řadu premiérových nahrávek soudobých klavírních děl v Českém rozhlase. Celoživotně se věnuje též kompozici, zpočátku jako autodidakt, v roce 2015 pak úspěšně završil doktorské studium na JAMU v Brně v oboru Kompozice a teorie kompozice. Je autorem orchestrálních skladeb, z nichž nedůležitější jsou Křižova cesta (premiéra roku 2012, Praha, Rudolfinum) a Česky lev (premiéra roku 2015, Praha, Sál Bohuslava Martinů). Napsal řadu vokálních i instrumentálních komorních skladeb, jeho operu Mistrová aneb Když bolševici zrušili Vánoce na vlastní libreto s použitím textů J. Haška uvedlo ve světové premiéře roku 2016 brněnské Divadlo na Orli.

Působil zprvu jako sólista Národního divadla v Brně, od r. 1994 se věnuje pouze koncertní činnosti a pedagogické práci na Masarykově univerzitě. Spolupracoval s mnoha ansámbly věnujícími se programově tzv. poučené interpretaci staré hudby. Bohaté uplatnění nachází také jako interpret skladeb soudobých – uvedl premiéry děl P. Ebena, P. Haly, M. Košuta, I. Medka, P. Řezníčka, M. Štědroně, A. Parsche. Zpíval na Pražském jaru, Concentu Moraviae, prestižních evropských festivalech staré hudby v Regensburgu, Herne, Brežici, koncertoval na univerzitách v Jižní Americe. Na CD a pro rozhlas a televizi natočil např. díla J. Handla, A. Michny, B. M. Černohorského, F. V. Míči, J. D. Zelenky, B. Martinů, J. Nováka, M. Štědroně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info